The most effective solution I’ve ever experienced

<På Norsk nedenfor>

The first time I came into contact with SimCorp Dimension was back in 1994 at then SPP in Stockholm, Sweden. At the time it was called TMS2000, but was also at that time a comprehensive and feature-rich system.

As time has passed, until a few years ago, I have experienced being a Project Manager for many large and complicated projects where SimCorp Dimension (SCD) has been the core of the solution. There’s almost a sense that SCD has had a monopoly status in the market. At least here in the Nordic countries, but to a large extent also in Europe in general.

That’s no longer the case!
In recent years, I have had the pleasure of being Program Manager where the goal was to put in place a fully scalable solution that covered the entire value chain for one of Denmark’s largest fund and asset managers. Here, one of the prerequisites when I came in and took over the Program was that one had made a different choice than SCD. They had chosen Aladdin from BlackRock – and the task was to solve the part of the value chain that Aladdin didn’t take care of (and that was a lot).

The weekend 3rd – 5.9.2022 we went live with the solution and I can safely say – now after a 2 week HyperCare period, that it was a success! Some minor glitches, but no major serious flaws.

We removed about 25 applications from the configuration, implemented a completely new data warehouse, put everything in the cloud and put in place an efficient and good control environment that ensures consistency in such a “Best-of-Breed” environment.

I eventually know many system architectures that cover Fund and Asset Management, but this is the most effective one I’ve ever gone live with.

 

Norsk oversettelse

Første gangen jeg kom i kontakt med SimCorp Dimension var tilbake i 1994 hos den gang SPP i Stockholm i Sverige.  Den gang het det TMS2000, men var også den gangen et omfattende og funksjonsrikt system.

Etter som tiden har gått frem til for noen år siden har jeg opplevd å være Prosjektleder for mange store og kompliserte prosjekt der SimCorp Dimension (SCD) har vært kjernen i løsningen. Det er nesten så man har hatt en følelse av at SCD har hatt en monopol-statusi markedet. I hvert fall her i Norden, men langt på vei også i Europa ellers.

Det er ikke lenger tilfelle!
De siste årene har jeg hatt gleden av å være Program Manager der målet var å få på plass en fullverdig skalerbar løsning som dekket hele verdikjeden for en av Danmarks største fonds- og kapitalforvaltere. Her var en av forutsetningene da jeg kom inn og tok over Programmet at man hadde gjort et annet valg enn SCD.  De hadde valgt Aladdin fra BlackRock – og oppgaven var å løse den del av verdikjeden som Aladdin ikke tok hånd om (og det var mye).

Helgen 3. – 5.9.2022 gikk vi live med løsningen og jeg kan trygt si – nå etter en 2 ukers HyperCare periode, at det var en suksess!  Noe smårusk, men ingen store alvorlige feil.

Vi fjernet ca 25 applikasjoner fra konfigurasjonen, iverksatte fullstendig nytt datavarehus, la alt opp i cloud og fikk på plass et effektivt og godt kontrollmiljø som sikrer konsistensen i et slikt «Best-of-Breed» miljø.

 

Jeg kjenner etter hvert mange systemarkitekturer som dekker Fonds- og Kapitalforvaltning, men dette er den mest effektive jeg har gått live med noen gang.

Leave a Comment